SG Silo

Tamamı sıcak daldırma galvanizli saçtan üretilmekte olansilolarımızda bağlantılar 8.8 kalite cıvata ve somunlar ile sağlanmış olupsızdırmazlık için gövde saclarında ve bütün birleşim noktalarında özel macunkullanılmaktadır.

Silolarımız; taşınması, bakımı ve montajı kolay; 2,10 mçaptan 4,51 m çap’a kadar kullanıcı ihtiyacını karşılayabilecek şekildedayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerdne üretilmektedir.

Özel olarak tasarlanan silo alt konik açıları ile; siloiçerisindeki hammedenin akışkanlığı son dereve yüksek olup ürün kendiliğindenakar.

Silo alt çıkışlarına birden fazla bağlantı yapılabilemte veürün akarma işlemleri isteğiniz doğrultusunda gerçekleştirilebilmektedir.

NO SİLO KODU SİLO ÇAPI (m) SİLO KAT ADEDİ HACİMSEL KAPASİTE (m3) Yem (ton) (650 kg/m3)
1 SG 211 2,10 1 7,30 4,76±0,2
2 SG 212 2,10 2 10,48 6,81±0,2
3 SG 213  2,10 3 13,63 8,85±0,2
4 SG 214 2,10 4 16,78 10,90±0,2
5 SG 215 2,10 5 19,93 12,95±0,2
6 SG 265-1 2,65 1 11,74 7,63±0,2
7 SG 265-2 2,65 2 16,76 10,89±0,2
8 SG 265-3 2,65 3 21,78 14,15±0,2
9 SG 265-4 2,65 4 26,80 17,42±0,2
10 SG 265-5 2,65 5 31,82 20,68±0,2
11 SG-275-1 2,75 1 12,36 08,30±0,2
12 SG-275-2 2,75 2 17,77 11,55±0,2
13 SG-275-3 2,75 3 23,17 15,07±0,2
14 SG-275-4 2,75 4 28,57 18,57±0,2
15 SG-275-5 2,75 5 33,97 22,08±0,2
16 SG 291 2,90 1 13,95 09,06±0,2
17 SG 292 2,90 2 19,98 12,98±0,2
18 SG 293 2,90 3 26,01 16,90±0,2
19 SG 294 2,90 4 32,04 20,82±0,2
20 SG 295 2,90 5 38,07 24,74±0,2
21 SG361 3,60 1 21,26 13,81±0,2
22 SG362 3,60 2 30,57 19,87±0,2
23 SG363 3,60 3 39,88 25,92±0,2
24 SG 452 4,51 2 46,92 30,49±0,2
25 SG 453 4,51 3 61,47 39,95±0,2
26 SG 454 4,51 4 76,02 49,41±0,2


SİLO KODU SİLO ÇAPI (m) A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm) F (˚) G (˚) H
SG 211 2,10 84 44 65 210 245 71,5 38 394
SG 212 2,10 175 44 65 210 245 71,5 38 485
SG 213  2,10 266 44 65 210 245 71,5 38 576
SG 214 2,10 357 44 65 210 245 71,5 38 667
SG 215 2,10 448 44 65 210 245 71,5 38 758
SG 265-1 2,65 84 44 64 265 260 67 30 408
SG 265-2 2,65 175 44 64 265 260 67 30 499
SG 265-3 2,65 266 44 64 265 260 67 30 590
SG 265-4 2,65 357 44 64 265 260 67 30 681
SG 265-5 2,65 448 44 64 265 260 67 30 772
SG-275-1 2,75 84 44 67 275 248 65 30 399
SG-275-2 2,75 175 44 67 275 248 65 30 490
SG-275-3 2,75 266 44 67 275 248 65 30 581
SG-275-4 2,75 357 44 67 275 248 65 30 672
SG-275-5 2,75 448 44 67 275 248 65 30 763
SG 291 2,90 84 44 71 290 253 64 30 408
SG 292 2,90 175 44 71 290 253 64 30 499
SG 293 2,90 266 44 71 290 253 64 30 590
SG 294 2,90 357 44 71 290 253 64 30 681
SG 295 2,90 448 44 71 290 253 64 30 772
SG361 3,60 84 44 92 360 235 56 30 411
SG362 3,60 175 44 92 360 235 56 30 502
SG363 3,60 266 44 92 360 235 56 30 593
SG 452 4,51 175 44 117 451 204 45 30 496
SG 453 4,51 266 44 117 451 204 45 30 587
SG 454 4,51 357 44 117 451 204 45 30 678

ÖRNEK UYGULAMA ALANLARI


GENEL BİLGİ

Tamamı DX51D+ZM175 magnelisden üretilmekte olan silolarımızda bağlatılar 8.8 kalite cıvata ve somunlar ile sağlanmış olup sızdırmazlık için gövde saclarında ve bütün birleşim noktalarında özel macun kullanılmaktadır.

Silolarımız; taşınması, bakımı ve montajı kolay; 2,10 m çaptan 4,51 m çap’a kadar kullanıcı ihtiyacını karşılayabilecek şekilde dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden üretilmektedir.

Özel olarak tasarlanan silo alt konik açıları ile silo içerisindeki hammadenin akışkanlığı son derece yüksek olup ürün kendiliğinden akar.

Silo alt çıkışlarına birden fazla bağlantı yapılabilmekte ve ürün aktarma işlemleri isteğiniz doğrultusunda gerçekleştirilebilmektedir.